THÔNG TIN DỰ ÁN


– Chủ đầu tư: Ms Ngọc
– Địa chỉ: đường Thái Nguyên, Nha Trang
– Thiết kế mặt tiền và nội thất nhà 4 tầng

PHỐI CẢNH KIẾN TRÚC