THÔNG TIN DỰ ÁN


– Vị trí: Khu đô thị An Bình Tân
– Chủ đầu tư: Anh Thông chị Nữ
– Thiết kế mặt tiền, nội thất và thi công nội thất
– Năm thực hiện: 2019

PHỐI CẢNH KIẾN TRÚC