THÔNG TIN DỰ ÁN


– Thiết kế và thi công
– Vị trí: Khu phố Tây, đường Trần Quang Khải Nha Trang
– Thực hiện năm 2017

PHỐI CẢNH KIẾN TRÚC