THÔNG TIN DỰ ÁN


– Địa điểm: đường Nguyễn Thiện Thuật Nha Trang
– Thiết kế kiến trúc và nội thất
– Mô hình: Căn hộ dịch vụ cho thuê
– Năm thực hiện: 2018

PHỐI CẢNH KIẾN TRÚC