THÔNG TIN DỰ ÁN


– Vị trí: 17 Lam Sơn Nha Trang
– Thiết kế kiến trúc, nội thất và thi công xây dựng
– Năm thực hiện: 2017

PHỐI CẢNH KIẾN TRÚC